• +10 jaar ervaring
 • Gratis consult
 • Samenwerking met ziekenhuis
 • NL BIG geregistreerde artsen

ooglasermethodes

ooglasermethodes

Ooglaseren verloopt niet standaard via dezelfde methode. Er zijn verschillende behandelmethodes die worden toegepast bij Laser Company. Kort gezegd, zijn de ooglaserbehandelingen onder te verdelen in twee methodes, namelijk de ooglaserbehandeling zonder de hoorn vliesflap,waaronder de technieken PRK, Lasek en Epi-Lasik vallen, en de ooglaserbehandeling met de hoornvliesflap, waaronder de technieken Lasik en IntraLase vallen.

Alle behandelingen worden door deskundige oogchirurgen uitgevoerd.

De revolutionaire ooglasermethode IntraLASIK

Laser Company introduceert, als eerste en enige in heel Europa, de baanbrekende en innovatieve iLASIK – behandeling.

De voordelen van de unieke intraLASIK-behandeling:

 • Veilige behandeling zonder mesjes
 • Bijna nooit napijn en korte hersteltijd
 • In veel gevallen de volgende dag weer aan het werk

Is dit hetzelfde als andere LASIK-behandelingen?

Intralase, Intralasik en Femtolasik zijn allemaal vergelijkbare LASIK-behandelingen zonder mesjes. intraLASIK is echter de meest geavanceerde en innovatieve behandeling op dit moment en kan gezien worden als een verbeterde en gemoderniseerde versie van deze behandelingen. En dat biedt vele voordelen voor u.

De nieuwste generatie LASIK die een gepersonaliseerde ooglaserbehandeling biedt, puur en alleen op uw ogen afgestemd. Dit biedt een geweldig resultaat.

Wat maakt intraLASIK zo uniek?

 • Behandeling met de originele VISX Excimer-laser
 • Sterkere flap dan bij andere LASIK – behandelingen
 • Snelle en krachtige laser waardoor het oog aanzienlijk minder lang onder druk komt te staan
 • Minimale kans op complicaties
 • Gepersonaliseerde behandeling

Ooglasermethode EpiLasik

Deze klassieke ooglasermethode is een nog altijd zeer gewilde behandeling voor ooglaseren. De naam is afgeleid van Epitheel LASIK: een soort LASIK, maar dan in het epitheel: het bovenste toplaagje van het hoornvlies.

EpiLasik werkt als volgt:

 • Er wordt een zeer oppervlakkige opening gecreëerd in het bovenste toplaagje van het hoornvlies
 • Door de ontstane opening heen wordt de sterkte van de afwijking weggelaserd
 • Er wordt een beschermingslensje geplaatst die na 5 dagen in de kliniek weer verwijderd zal worden

Doordat EpiLasik zich afspeelt aan het oppervlakte van het oog, kan deze behandeling als een van de veiligste behandelingen voor ooglaseren worden beschouwd. Het epitheel zal na de behandeling namelijk weer volledig terug groeien, er is namelijk geen sprake van verzwakking van het oog.
Maar de gevoeligste delen van het oog zitten ook bovenin. Dit zorgt er voor dat er na een EpiLasik enige napijn kan optreden. Andere veel voorkomende tijdelijke klachten kunnen zijn: lichtgevoeligheid, moeite de ogen open te houden en het gevoel van een zandkorreltje in het oog.
Deze verschijnselen zijn tijdelijk, na enkele uren tot maximaal 2 dagen zijn deze klachten weer verdwenen maar daar biedt Laser Company ook een goed nazorg traject aan om dit allemaal te minimaliseren.

Direct na de behandeling is de bril al overbodig, maar afhankelijk van de sterkte die is weggelaserd, kan het nog enige weken tot maanden duren tot het optimale zichtvermogen bereikt is. Dit herstelproces van de ogen wordt nauwlettend in de gaten gehouden tijdens regelmatige nacontroles.

Voordelen van EpiLasik:

 • Sinds 2005 de meest uitgevoerde ooglasercorrectie bij Laser Company
 • Veilige behandeling
 • Geschikt voor iedereen, ook wanneer iLASIK niet mogelijk is
 • Geen belemmering wat betreft het uitvoeren van (contact)sporten

Deze behandeling is bij uitstek geschikt voor mensen die vanwege hun werk, (contact)sporten of hobby’s niet in aanmerking komen voor iLASIK.

Ooglasermethode LASEK

Deze ietwat verouderde, oppervlakkige ooglaserbehandeling kent een tragere genezing en herstel is ook langer dan de andere behandelingen, maar kan voor sommigen vanuit budgettair oogpunt interessant zijn. Dit komt namelijk doordat er vrijwel geen materiaalkosten aan te pas komen.

Zo werkt LASEK:

 • Er wordt een ring op het oog geplaatst waarin door middel van een alcoholbadje het epitheel wordt los geweekt.
 • Dit epitheel wordt dan handmatig door de oogarts weggekrast
 • Het oog wordt gelaserd, waarna er een beschermingslensje geplaatst wordt die na 5 dagen in de kliniek weer verwijderd zal worden

Dit is de enige behandeling die gedaan kan worden wanneer iemand al eerder aan zijn ogen gelaserd is. Een herbehandeling is dus altijd een LASEK.

CustomVue Wavefront iDesign

CustomVue iDesign is geen behandeling op zich, maar kan een toevoeging zijn op de bestaande behandelingen voor ooglaseren. Het is een extra oogmeting, een soort blauwdruk van uw oog, die door het maken van een gedetailleerde scan wordt verkregen. Deze extra informatie kan vervolgens gebruikt worden bij het uitvoeren van de laserbehandeling. Zo krijgt u een persoonlijke behandeling, die enkel en alleen is afgestemd op de specifieke behoeften van uw ogen.

Aangezien de behandeling beter aansluit bij uw ogen, echt maatwerk is, zullen de meeste mensen zeker baat hebben bij een behandeling met CustomVue iDesign. De kwaliteit van het zicht zal verbeteren omdat er op meerdere fronten correcties worden aangebracht. Dit geldt dan in het bijzonder voor de abberaties die zich in het oog bevinden: kleine verborgen”gebreken” die uitsluitend door de scan kunnen worden opgespoord.

Omdat er met CustomVue nog nauwkeuriger gemeten wordt kan de behandeling ook veel nauwkeuriger plaatsvinden. Alleen het hoognodige aan hoornvliesweefsel wordt weggelaserd, en dat is voor veel mensen een uitkomst. Wanneer iemand bijvoorbeeld een hoge sterkte heeft, een dunner hoornvlies of wijde pupillen dan kan CustomVue soms de enige voorwaarde zijn waarop iemand voor behandeling in aanmerking komt.

Wat maakt een behandeling met CustomVue Wavefront zo bijzonder?

 • Tot 25x nauwkeurigere oogmetingen
 • Een persoonlijke op-maat-gemaakte ooglaserbehandeling
 • Meerdere kleine afwijkingen in het oog, die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven, worden meegecorrigeerd
 • Kwalitatief beter zicht
 • Uitkomst voor mensen die anders niet gelaserd hadden kunnen worden

Bij de ooglasermethode iLASIK wordt deze behandeling standaard uitgevoerd.

Tijdens het uitgebreide vooronderzoek wordt er een CustomVue – scan van uw ogen gemaakt en kan er bekeken worden wat voor extra’s deze behandeling u zou kunnen bieden.

Lensimplantaten

Ooglaseren geniet altijd de voorkeur wanneer iemand verlost wil worden van zijn bril en/of lenzen. De mogelijkheden reiken tegenwoordig ver maar de technieken zijn helaas nog niet eindeloos. Wanneer de sterkte van de ogen te hoog is om veilig en verantwoord te kunnen laseren dan kan er eventueel uitgeweken worden naar een behandeling met lensimplantaten.

Er zijn verschillende soorten en merken implantaat lenzen die gebruikt kunnen worden. De bekendste hiervan zijn Artisan en Artiflex, maar in principe kunnen alle andere lenzen ook door Laser Company geplaatst worden. De aard van de afwijking is in combinatie met onder meer de leeftijd van de cliënt en de diepte van het oog bepalend voor de soort lens.

Laser Company behandelt bij voorkeur beide ogen tegelijk. Dit houdt in dat u voor een behandeling met lensimplantaten onder narcose behandeld zult worden. Behandelingen met lensimplantaten worden om die reden uitgevoerd in het Spaarne Ziekenhuis, waar Laser Company al sinds 2006 mee samenwerkt. De vooronderzoeken en controles vinden gewoon plaats in de kliniek.

Laser Company

...is sinds 2004 actief in de markt van gezondheid en wellness. In onze ruim opgezette en hypermodern uitgeruste kliniek bieden wij u talloze medische en esthetische behandelingen binnen uiteenlopende disciplines.

Laser Company 2014 © | Privacy